Březnový Kahan: Čekalíkovský rybník čeká oživení, problémy s odpadem, předcházení dluhům ze strany MěRK, historie Hořejší Obory…

07.03.2020

Přichystali jsme redakční část zpravodaje Kahan. Příbramské městské noviny vycházejí měsíčně a jsou ke stažení také na webu Příbrami www.pribram.eu.

Z obsahu:
Začíná předprodej na HFAD ................................................................................................... 4
Nezapomeňte na kotlíkovou dotaci ....................................................................................... 5
Lanový park rozšiřuje aktivity na Nováku .............................................................................. 6
Jak jde čas s aquaparkem ....................................................................................................... 13
Díky transformaci pomáháme těm, kteří to opravdu potřebují ............................................... 14
Agent Antišmejd přednášel v Příbrami ................................................................................... 16
Rychlé parkování je levnější .................................................................................................. 17
Vznikla cestovní mapa k lepšímu sportu ................................................................................ 18
Zlatý věk motoriky aneb Trenéři do škol ................................................................................ 19
Lidé jsou spokojeni se vzděláváním ve školách zřizovaných městem ................................. 20
Junior klub se připravuje na další život .................................................................................. 22
Poznej Příbram má své pevné místo na sociálních sítích ........................................................ 23
Rekonstrukce aquaparku ano, ale v menším rozsahu ............................................................. 24
Osamělá Carvánka na náhorní planině Toku .......................................................................... 25
Vzpomínáme na hrdiny z Brandenburgu ................................................................................ 26
Adopce koček a psů ............................................................................................................... 30
Kalendář akcí ........................................................................................................................31
Pozvánka na Čarodějnice na Nováku .................................................................................. 32

Stanislav D. Břeň