Svatby nás baví. Texty pro novou svatební agenturu

02.04.2018

Během února a března jsme připravovali texty pro novou svatební agenturu, která se ve svém rozletu nezaměřuje pouze na Příbram.

Se zakladatelkami agentury jsme diskutovali o podobě textů pro webové stránky www.nebeskasvatba.cz. Následně jsme připravili první návrhy textů pro jednotlivé rubriky. Přichystali jsme také rozhovor s oběma hlavními protagonistkami.

Také jsme provedli jazykovou korekturu textových prvků webových stránek, které byly už připraveny od reklamní agentury.

Přejeme nové agentuře mnoho úspěchů.

Stanislav D. Břeň