Zdabořský zpravodaj se zábavou na titulce

30.07.2018

Od jara letošního roku zdarma připravujeme ediční část Zdabořského zpravodaje, který vydává Osadní výbor Zdaboř a Sdružení občanů a přátel Zdaboře.

Spolupráce spočívá v sebrání informací, napsání vlastních článků a editování textů přispěvatelů. Následně zpravodaj zlomíme, zaneseme jazykové i obsahové korektury a v podobě tiskového pdf předáváme k tisku.

Titulní článek by věnován hojně navštívené zábavě u Pletánků. Další texty se věnovaly parkování, úklidu černých skládek nebo golfovému souboji ve Zdaboři.

Zpravodaj v pdf můžete stáhnout na stránkách www.zdabor.webgarden.cz.


Stanislav D. Břeň